ภาพ

ก่อนและหลัง

เสริมคางซิลิโคน - แบบที่ 7

เสริมคางซิลิโคน - แบบที่ 6

เสริมคางซิลิโคน - แบบที่ 5

เสริมคางซิลิโคน - แบบที่ 4

เสริมคางซิลิโคน - แบบที่ 3

เสริมคางซิลิโคน - แบบที่ 2

เสริมคางซิลิโคน - แบบที่ 1

เสริมคางซิลิโคน...

เสริมคางซิลิโคน...

เสริมคางซิลิโคน...

เสริมคางซิลิโคน...

เสริมคางซิลิโคน...

เสริมคางซิลิโคน...

เสริมคางซิลิโคน...